Skip to main content

Oriel

Ymweliad Nyrs Thomas i Ddosbarth 2

IMG_0663[1]

Ethol Cyngor Eco/Iach 2017

IMG_1205[1]

Cwrdd Diolchgarwch yn Jabes 2017

IMG_1175[1]

Dathlu Diwrnod Shwmae Gyda Moctels 2017

IMG_0945[1] IMG_0944[1]

Siarter Iaith

Mwynhau wrth wneud cynllun datblygu ar gyfer y Siarter Iaith

IMG_0682[1]

Ethol Y Cyngor Ysgol 2017

IMG_0621[1]  IMG_0648[1]

Gwasanaeth Diwedd Blwyddyn- Ffarwelio a Blwyddyn 6

Llongyfarchiadau Rhys ar ennill y wobr am dy gyfranogiad i fywyd yr ysgol.

IMG_0833[1]

Twrnament Tenis 2017

IMG_0846[1] IMG_0848[1]

Cyngerdd I’r Gymuned 2017

IMG_0777[1]

Taith Gerdded Dosbarth 2 2017

IMG_0485[1]

Sioe Fasiwn 2017

Pawb yn smart iawn yn y dillad roeddent wedi creu.

IMG_0730[1]

Trip Ysgol i Ar Y Bel 2017

IMG_0555[1]

Mabolgampau’r Ysgol 2017

IMG_0458[1]

Diwrnod Agored 2017

IMG_0307[1]

Ymweliad Cwmni Drama Mewn Cymeriad 2017

Dysgu am Robert Recorde.

IMG_0395[1]

Llwyddiant Yng Nghystadleuaeth Arlunio’r Llewod 2017

IMG_0387[1]

Da iawn Cariad Morgan, Mary Reed-Moane a Ifan Jones.

Taith Blynyddoedd 4, 5 a 6 I Gaerdydd 2017

IMG_0214[1]

Big Pit 

“Roedd Big Pit yn rhagorol o anhygoel!

Hwn oedd fy mheth gorau i achos  roedden i

yn hoffi clywed am fywyd o dan ddaear”-Lleu

Sglefrio Ia

IMG_0228[1]

“Roedd y sglefrio ia yn hwyl ofnadwy ac roedd

pawb wedi cael hwyl er bod pawb wedi cwympo

oleiaf 30 o weithiau…ond roedd pawb yn iawn!”-Cerys

IMG_0236[1]

“Roedd yr all you ca eat buffet yn llawn o fwydydd

o wahanol wledydd y byd fel Tseina, Siapan a ffrwythau

trofannol”-Ifan

“All you can eat buffet oedd fy hoff beth i yng Nghaerdydd.

Cefais hwyl ond hefyd llond bol o fwydydd gwahanol y byd.

Roedd yn brofiad bythgofiadwy!”-Rhys

Techniquest

IMG_0257[1]

“Roedd Techniquest yn arbennig achos roedd

cymaint o weithgareddau ac roedd e’n ateb rhai

o fy ngwestiynau.”-William

Bowlio Deg

IMG_0260[1]

Sinema

IMG_0269[1]

Roedd y ffilm ‘Pirates of the Caribbean’ yn y

sinema yn ddoniol iawn ond yn drist hefyd.

Helpodd y popcorn a’r losin! Aeth Rhys i gysgu

a dihunodd wedi i’r ffilm orffen! Hwn oedd y peth

gorau.”-Gethin

Cwch Cyflym

IMG_0271[1]

“Roedd y cwch cyflym YN ARUTHROL o gyflym!

Roedd yn moelyd y cwch ar ei ochr a roedd y gwynt

yn chwythu yn fy ngwyneb.”-Bedwyr

IMG_0268[1]

“Roedd y pwll nofio yn enfawr gyda pwll i blant bach,

pwll mawr, lle i chwarae, ymlacio a llithro.”- Mary

Royal Mint

IMG_0273[1]

“Roedd y Royal Mint yn anhygoel. Roedd Gromit

wedi ei wneud allan o hen geiniogau ac roedd Shaun

The Sheep yna hefyd. Ma nhw’n gwneud miliynau o

geiniogau y flwyddyn i sawl gwlad yn y byd.” Gwennan

Mwynhau Yn Y Dosbarth Awyr Agored

IMG_0287[1]

Datblygu sgiliau mesur.

IMG_0308[1]

Ydych chi yn gallu gweld ein brig ddynion?

Llwyddiant Eisteddfod Celf a Chrefft Sirol

IMG_0045[1]

Disgyblion yn arddangos eu tystysgrifau. Dauddeg dau i gyd!

IMG_0144[1]

Agoriad swyddogol llyfrgell yr ysgol

Official opening of the school library

IMG_0241[1]

Y Cyfnod Sylfaen yn Jambori yr Urdd

The foundation phase at the Urdd Jamboree

IMG_0254[1]

Mabolgampau’r Urdd Sports day.

IMG_0265[1]

Ymweliad gan yr RNLI i siarad am ddiogelwch

ar y traeth.

RNLI safety on the beach talk.