Skip to main content

Ein Nod / Our Aim

Ein Nod / Our Aim

ysgol 2

Ein nod yw creu sefydliad cysurus a chefnogol, lle mae cyfle i bob plentyn ddatblygu i’w llawn potensial, yn addysgiadol, emosiynol a chymdeithasol.

Our aim is to create a comfortable and supportive establishment, where every child has the opportunity to develop to his or her full potential, educationally, emotionally and socially.