Skip to main content

Cwriciwlwm / Curriculum

Cwriciwlwm 2022 Curriculum

Yn Ysgol Llanychllwydog rydym yn awyddus i’r plant dderbyn y profiadau addysgiadol gorau phosib. Mae ein cwriciwlwm presennol yn newid yn y flwyddyn 2022 a rydym ni yn gobeithio gweithio yn agos gyda’r plant a’r rhieni er mwyn sicrhau bod pawb yn elwa o’r cwricwlwm newydd. Er mwyn eich cyfarwyddo a’i gynnwys rydym wedi creu llawlyfr byr gyda’r prif newidiadau

Cwricwlwm 2020 i Rieni/2020 Curriculum for Parents

In Ysgol Llanychllwydog we are eager that every child receives the best possible educational experiences. Our curren curriculum changes in the year 2022 and we hope  to work closely with the children and parents to ensure that everyone profits from the new curriculum. In order for you to become familiar with it’s content we have created a short booklet informing you of the main changes.

Dysgu’n Thematig/ Thematic Learning

Rydym yn cyflwyno’r cwricwlwm mewn dull thematig. Dyma’r themau y byddwn yn astudio dros gyfnod o bedair mlynedd.

We introduce the curriculum through themes. These are the themes we will be studying over the next four years.

Blwyddyn 1

Dosbarth Tymor yr Hydref Tymor y Gwanwyn Tymor yr Haf
Cyfnod Sylfaen Cymysgfa

 

Enfys Trydan     Archwilwyr Cymuned
Cerddorfa Tyfu Pethau Popio i Fyny
Cyfnod Allweddol   2 Drachtiau Synhwyrau         Gwersyll Haf
Oriel Rhandir Cynllunwyr Dillad Chwaraeon

 

Blwyddyn 2

Dosbarth Tymor yr Hydref Tymor y Gwanwyn Tymor yr Haf
Cyfnod Sylfaen Pitran Patran

 

Archfarchnad   Pethau Bychain
Deinosoriaid Cuddfannau a Dant Y Llew       Bownsio
Cyfnod Allweddol   2 Y Trochiad Mawr Gourmet Byd Eang O Dan Y Croen
Blitz Crewr Bwystfilod Pencampwyr
 

 

 

Blwyddyn 3

Dosbarth Tymor yr Hydref Tymor y Gwanwyn Tymor yr Haf
Cyfnod Sylfaen Hapusrwydd

 

Cestyll a Dreigiau    Traeth
Cofiwch! Cofiwch! Carnifal Cerddorfa
Cyfnod Allweddol   2 Esgyrn, Gwaed a Darnau Gwaedlyd Bant a’i Phen       O Am Fyd Rhyfeddol
Plant Y Chwyldro Peiriant Sgrech Oriel

Blwyddyn 4

Dosbarth Tymor yr Hydref Tymor y Gwanwyn Tymor yr Haf
Cyfnod Sylfaen Albwm Y Teulu Pan A fi Gysgu Y Byd Mawr Crwn
Archarwyr Sw Bach Drychwch Tir
Cyfnod Allweddol   2 Breuddwyd i Dderwydd Bywyd yn y 60au       Asiantaeth Deithio
Arwyr a Dihirod Goedwig Wyllt Troi a Llifo

 

Year 1

Class Autumn Term Spring Term Summer Term
Foundation Phase Mud, Mess and Mixtures

 

Electric Rainbow   Community Investigators
Orchestra Growing Things Pop Up
Key Stage 2 Potions Senses         Summer Camp
Gallery Allotment Sports Clothes Designer

Year 2

Class Autumn Term Spring Term Summer Term
Foundation Phase Supermarket   Pitter Patter

 

Small Things
Dinosaurs Dandelions and Dens Bounce
Key Stage 2 World Wide Gourmet

 

The Big Submersion       Under The Skin
Blitz Monster Maker Champion

 

 

 

 

Year 3

Class Autumn Term Spring Term Summer Term
Foundation Phase Happiness

 

Dragons and Castles   The Beach
Remember! Remember! Carnival Orchestra
Key Stage 2 Blood, Bones and Gory Bits Off With Your Head       Wonderful World
Children of the Revolution Rollercoaster Gallery

Year 4

Class Autumn Term Spring Term Summer Term
Foundation Phase Family Album

 

When I am Asleep The Big Wide World
Superheroes Small Zoo Look Land
Key Stage 2 Druids Dream Life in the 60’s       Travel Agent
Heroes and Villains Wild Woods Turn and Flow