Skip to main content

Cwriciwlwm / Curriculum

Blwyddyn 1

Dosbarth Tymor yr Hydref Tymor y Gwanwyn Tymor yr Haf
Cyfnod Sylfaen Cymysgfa

 

Enfys Trydan     Archwilwyr Cymuned
Cerddorfa Tyfu Pethau Popio i Fyny
Cyfnod Allweddol   2 Drachtiau Synhwyrau         Gwersyll Haf
Oriel Rhandir Cynllunwyr Dillad Chwaraeon

 

Blwyddyn 2

Dosbarth Tymor yr Hydref Tymor y Gwanwyn Tymor yr Haf
Cyfnod Sylfaen Pitran Patran

 

Archfarchnad   Pethau Bychain
Deinosoriaid Cuddfannau a Dant Y Llew       Bownsio
Cyfnod Allweddol   2 Y Trochiad Mawr Gourmet Byd Eang O Dan Y Croen
Blitz Crewr Bwystfilod Pencampwyr
 

 

 

Blwyddyn 3

Dosbarth Tymor yr Hydref Tymor y Gwanwyn Tymor yr Haf
Cyfnod Sylfaen Hapusrwydd

 

Cestyll a Dreigiau    Traeth
Cofiwch! Cofiwch! Carnifal Cerddorfa
Cyfnod Allweddol   2 Esgyrn, Gwaed a Darnau Gwaedlyd Bant a’i Phen       O Am Fyd Rhyfeddol
Plant Y Chwyldro Peiriant Sgrech Oriel

Blwyddyn 4

Dosbarth Tymor yr Hydref Tymor y Gwanwyn Tymor yr Haf
Cyfnod Sylfaen Albwm Y Teulu Pan A fi Gysgu Y Byd Mawr Crwn
Archarwyr Sw Bach Drychwch Tir
Cyfnod Allweddol   2 Breuddwyd i Dderwydd Bywyd yn y 60au       Asiantaeth Deithio
Arwyr a Dihirod Goedwig Wyllt Troi a Llifo

 

 

Year 1

Class Autumn Term Spring Term Summer Term
Foundation Phase Mud, Mess and Mixtures

 

Electric Rainbow   Community Investigators
Orchestra Growing Things Pop Up
Key Stage 2 Potions Senses         Summer Camp
Gallery Allotment Sports Clothes Designer

Year 2

Class Autumn Term Spring Term Summer Term
Foundation Phase Supermarket   Pitter Patter

 

Small Things
Dinosaurs Dandelions and Dens Bounce
Key Stage 2 World Wide Gourmet

 

The Big Submersion       Under The Skin
Blitz Monster Maker Champion

 

 

 

 

Year 3

Class Autumn Term Spring Term Summer Term
Foundation Phase Happiness

 

Dragons and Castles   The Beach
Remember! Remember! Carnival Orchestra
Key Stage 2 Blood, Bones and Gory Bits Off With Your Head       Wonderful World
Children of the Revolution Rollercoaster Gallery

Year 4

Class Autumn Term Spring Term Summer Term
Foundation Phase Family Album

 

When I am Asleep The Big Wide World
Superheroes Small Zoo Look Land
Key Stage 2 Druids Dream Life in the 60’s       Travel Agent
Heroes and Villains Wild Woods Turn and Flow