Skip to main content

Ymweliad Yr R.N.L.I

Daeth aelodau yr R.N.L.I ar ddiwrnod crasboeth o haf i dysgu’r disgyblion am sut i fod yn ddiogel ar y traeth. Cafodd pawb eu hatgoffa o beth mae’r banneri yn symboleiddio a chyfle i holi cwestiynau. Gobeithio y bydd pawb yn cymryd cyngor yr aelodau wrth fwynhau ar y traethau yn ystod yr haf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *