Skip to main content

Taith i Gaerdydd

Buodd plant o flynyddoedd pedwar i chwech yn mwynhau eu hunain ar daith tri diwrnod i brif ddinas Cymru.  Buont yn ymweld a Big Pit, Techniquest a’r Royal Mint yn Llantrissant i enwi rhai o’r gweithgareddau. Cafodd pawb amser wrth eu boddau er mae’n siwr y bod pawb yn falch i weld eu gwelyau ar ol dychwelyd adref.

IMG_0273[1]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *