Skip to main content

Newyddion Mis Hydref

Newyddion mis Hydref 2017

Traws Gwlad

Fe wnaeth pedwar disgybl gymryd rhan yng nghystadleuaeth traws gwlad Oakwodd yn ddiweddar ac er ei bod hi’n ddiwrnod digon oer a’r tir yn wlyb iawn fe wnaethon nhw gyd fwynhau y profiad yn fawr Da iawn chi.

 

PC Carwyn

Cyn hanner tymor fe wnaeth PCSO Carwyn ac Eirian alw yn yr ysgol i rybyddio’r plant am beryglon noson Calan Gaeaf a Thân Gwyllt. Fe wnaethom lwyddo i drosglwyddo’r neges gan wneud yn siwr bod pob plentyn yn ymwybodol o’r rheolau.

 

Jambori

Buodd Dosbarth 2 yn mwynhau yn jambori yr Urdd yn Ysgol Bro Gwaun. Martin Geraint oedd yn arwain y jambori yn ei ffordd unigryw gyda’r plant yn mwynhau hen driciau yn ogystal ag ambell syniad newydd.

2 Steves

Fe wnaeth criw blwyddyn chwech gymryd rhan mewn gweithdy pum diwrnod gyda’r ddau awdur talentog y “ 2 Steves”. Cafodd y plant gyfle i ddysgu triciau amrywiol am sut i ysgrifennu stori dda cyn mynd ati eu hunain i greu stori campus. Ar y diwrnod olaf cafodd y plant gyfle i rannu eu storiau gyda gweddill y grwp a mae’n wir i ddweud bod perfformiadau rhai o blant y Cwm wedi creu argraff ar y ddau awdur. Yn ôl wedyn i rannu eu storiau gyda gweddill yr ysgol ac roedd y plant o’r hynaf i’r ieuengaf wedi dwli arnynt. Fe fydd storiau’r plant yn cael eu cyhoeddi mewn llyfr yn y dyfodol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *