Skip to main content

Mabolgampau’r Urdd

Teithiodd yr ysgol gyfan i Ysgol Ger-Y Llan i gystadlu ym Mabolgampau’r Urdd. Buodd yr ysgol yn llwyddiannus yn y rasys  rhedeg a’r wy a llwy gan lwyddo i ennill 7 gwobr. Fe wnaeth y plant fwynhau y profiad yn fawr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *