Skip to main content

Jambori’r Cyfnod Sylfaen

Fe aeth Dosbarth 1 lawr i’r pafiliwn yn Hwlffordd i ymuno gyda nifer o ysgolion eraill a Gwenda Owen er mwyn codi’r to gyda’u canu.  Buont yn canu ynghyd i hen ffefrynnau a dysgu am sut i dyfu blodau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *