Skip to main content

Diwrnod Agored

Fe agorodd yr ysgol ei drysau i’r cyhoedd ar y 3ydd o Fehefin.  Daeth tyrfa dda o’r gymuned i gefnogi’r digwyddiad lle roedd amrywiaeth o weithgareddau wedi cael eu paratoi. Buodd y plant yn mwynhau peintio potiau a mynd ar helfa o amgylch y goedwig cyn dychwelyd i’r ysgol  i dderbyn te a sgons a baratowyd gan Wreiddiau’r Dyfodol. Yn ogystal fe lansiwyd ein gwefan newydd. Roedd yn ddiwrnod arbennig iawn. Diolch yn fawr i’r rhieni am eu gwaith yn paratoi ar gyfer y digwyddiad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *