Skip to main content

Cystadlu Yn Yr Eisteddfod Genedlaethol

Buodd y parti unsain yn cystadlu yn yr eisteddfod dros hanner tymor mis Mai ac er na chafwyd llwyddiant tro hon roedd yn tipyn o gamp i gyrraedd y Genedlaethol.Rhaid llongyfarch yr holl blant am eu gwaith a’u aeddfedrwydd a diolch i’r rhieni am eu cefnogaeth.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *