Skip to main content

Cyngerdd Cor Abergwaun

Braf oedd derbyn gwahoddiad i ymuno a Chor Abergwaun yn Nhreletert mewn noson arbennig lle rhoddwyd cyfle i’r rhai a oedd yn teithio  i gystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol berfformio. Fe wnaeth y parti unsain berfformio yn arbennig ac rydym yn hynod o ddiolchgar i’r cor am eu rhodd er mwyn  ein cefnogi wrth i ni fynd i Sir Fflint i gystadlu yn ystod hanner tymor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *